Římanům 8,9-13 Část II.

Římanům 8,9-13 Část II.

Obživení skrze Ducha svatého