Vedení sboru

Pastor Jerry Farnik vystudoval hudbu na Univerzitě Kolorada v Boulderu (B.M., 1978) a teologii na Mezinárodní škole teologie (ISOT) (M.Div., 1990). Při studiu na ISOT obdržel prezidentské ocenění za kreativní biblické myšlení se svojí tezí „Tomistický kosmologický argument: Odpověď na ateistickou perspektivu Ludviga Feuerbacha.”

Pastor Farnik již přes 37 let pracuje v České republice. Začal svou kazatelskou službu rokem 1990. Je reformovaným presbyterním evangelistou od roku 2003 a do služby jej vyslal církevní sbor Bayview Orthodoxní presbyterní církev. Je výkonným členem presbyterstva Reformované presbyterní církve v Jižní Kalifornii (The Southern California Presbytery of the Orthodox Presbyterian Church). Pracuje zároveň jako ředitel misie Entrust v České republice a pravidělně cestuje, aby vyučoval a vybavil české věřící k účinné službě v církvi.