Římanům 8,13-17

Římanům 8,13-17

Synové a dědicové Boží