Reformovaná presbyterní církev Modřany

Kdo jsme?

Jsme skupina věřících, která chce oslavovat Boha. Zaměřujeme se na poznání a aplikaci písma (tj. Bible) ve svých osobních životech. I proto se pravidelně scházíme.

Snažíme se být útočištěm i místem naděje. Vítáme každého jakéhokoli věku a snažíme se každému pomoci poznat Krista a Jeho dílo na kříži jako dílo odpuštění, proměny a věčného života.

Reformovaná presbyterní církev (RPC) je církevním společenstvím, které se hlásí k historické křesťanské víře, jak je uvedena v 66 knihách Starého a Nového Zákona. Věřící v RPC pocházejí z rodin věřících i nevěřících, vyznávají živou víru a jsou zapojeni do služby druhým.

Naše církev je reformovaná ve své teologii a presbyterní, co se týče vedení církve. Držíme se tří oficiálních dokumentů vyznání: Rozšířený westminsterský katechismus, Krátký westminsterský katechismus a Westminsterské vyznání víry. Jsme přesvědčeni, že bohoslužba má být biblická, zaměřena na Krista, a především se líbit Bohu.

Společné bohoslužby

Vždy v neděli ráno máme společné bohoslužby, během kterých oslavujeme našeho Boha. Rádi Vás poznáme!

Záznamy kázání

Součástí každé bohoslužby jsou kázání, ve kterých postupně vykládáme Bibli a důležitá témata. Můžete si je poslechnout!

Osobní svědectví

Každý z nás má unikátní svědectví, jak přišel ke Kristu. Všichni jsme rádi, že naše životy mohly být proměněny.

Vedení sboru

Naším kazatelem je misionář Jerry Farnik. Naší společnou nejvyšší autoritou je ale stále Ježíš Kristus.

Aktuality

Svědectví