Římanům 8,9-13 Část I.

Římanům 8,9-13 Část I.

Sjednocení s Ježíšem