Římanům 8,28-30

Kazatel:

Boží dobrý a svrchovaný plán

Římanům 8,28-30