Římanům 8,26-27

Římanům 8,26-27

Přimlouvání Ducha Svatého