Lukáš 9:1-17

Kazatel:

Služba svému blížnímu sílou, kterou Vám dává Ježíš Kristus

Lukáš 9:1-17
Download: Audio icon Lukáš 9:1-17