Lukáš 9,18-26

Lukáš 9,18-26

Kdo chce jít za Kristem, zapři sám sebe!