Lukáš 9,1-6

Lukáš 9,1-6

Povolání Ježíšových učedníků