Lukáš 7,1-10

Kazatel:

Pokora a víra v Ježíše Krista

Lukáš 7,1-10
Download: Audio icon Lukáš 7,1-10