Lukáš 7,11-17

Lukáš 7,11-17

S Kristem smrt nezvítězí!