Římanům 8,18-25

Kazatel:

Naděje vykoupení a věčné slávy

Římanům 8,18-25