Římanům 7,7-13

Římanům 7,7-13

Účel Božího zákona