Římanům 7,1-6

Římanům 7,1-6

Služba Bohu v novém životě Ducha