Římanům 8,9-13 Část I

Kazatel:

Sjednocení s Ježíšem

Římanům 8,9-13 Část I