Římanům 7,1-6

Kazatel:

Služba Bohu v novém životě Ducha

Římanům 7,1-6