Římanům 6:14-23

Kazatel:

Služba spravedlnosti

Římanům 6:14-23