Římanům 2,11-16

Kazatel:

Netlumte světlo!

Římanům 2,11-16