Římanům 2,1-11

Římanům 2,1-11

Před Bohem není nic skryto.