Lukáš 9,1-6

Kazatel:

Povolání Ježíšových učedníků

Lukáš 9:1-6
Download: Audio icon Lukáš 9:1-6