Lukáš 8,40-56

Lukáš 8,40-56

Obrať se na Ježíše Krista o pomoc v čase úzkosti!