Lukáš 8,40-56

Kazatel:

Obrať se na Ježíše Krista o pomoc v čase úzkosti!

Lukáš 8,40-56
Download: Audio icon Lukáš 8,40-56