Lukáš 8,26-39

Kazatel:

Důležitost lidské duše!

Lukáš 8,26-39
Download: Audio icon Lukáš 8,26-39