List Jakubúv 1,18-27

Kazatel:

Zkoumej opravdivost své víry na základě tvého vztahu k Slovu Božímu!

List Jakubúv 1,18-27