2 Mojžíšova 10,12-22

2 Mojžíšova 10,12-22

Věnuj se pohostinnosti, protože ti Bůh prokazuje velkou lásku!