Efezským 6,5-9

Kazatel:

Pracujte, jak by to nebylo lidem, ale Pánu!

Efezským 6,5-9
Download: Audio icon Efezským 6,5-9