Efezským 6,21-24

Kazatel:

S Boží pomocí předávej dalším lidem evangelium!

Efezským 6,21-24