Efezským 6,18-20

Efezským 6,18-20

Důležitost modlitby v duchovním boji!