Efezským 6,18-20

Kazatel:

Důležitost modlitby v duchovním boji!

Efezským 6,18-20