Efezským 6,14-17

Efezským 6,14-17

Rozmanitost Božího slova Vám pomůže odolat ďáblovým svodům!