Efezským 6,14-17

Kazatel:

Rozmanitost Božího slova Vám pomůže odolat ďáblovým svodům!

Efezským 6,14-17