1 Janův 1,5-9

Kazatel:

Svatost Boha a Jeho lidu

1 Janův 1,5-9
Download: Audio icon 1 Janův 1,5-9