Lukáš 8,4-15

Lukáš 8,4-15

Jaký je stav Tvé půdy?