Lukáš 8,1-3

Lukáš 8,1-3

Učednictví Ježíše Krista