Skutky 16,16-34

Kazatel:

Boží nabídka spasení skrze víru v Ježíše Krista!

Skutky 16,16-34
Download: Audio icon Skutky 16,16-34