Lukáš 6,17-26

Lukáš 6,17-26

Blahoslavenství a varování