Římanům 9,6-16

Kazatel:

Pán Bůh si vyvolil jednotlivce z každého národa podle svého dokonalého plánu a Jeho plán neselže!

Římanům 9,6-16