1. Korintským 10,1-13

1. Korintským 10,1-13

Neoddávejme smilstvu a nechtějme zkoušet Pána!