Římanům 1,8-15

Kazatel:

Modlete se za své přátele, protože je možné, že modlitba je pro ně největší dar!

Římanům 1,8-15