Římanům 1,1-7

Římanům 1,1-7

Stůjte v úžasu z Božího spasitelského díla ve svém životě.