Římanům 1,28-32

Kazatel:

Když odmítáme Boha, má to vliv na naše vztahy

Římanům 1,28-32