Lukáš 9,18-27

Kazatel:

Všechno nebo nic!

Lukáš 9,18-27
Download: Audio icon Lukáš 9,18-27