1. Mojžíšova 50,15-21

1. Mojžíšova 50,15-21

Boží svrchovanost