Lukáš 6,43-45

Kazatel:

Střez a chraň své srdce!

Lukáš 6,43-45
Download: Audio icon Lukáš 6,43-45