Lukáš 5,12-26

Kazatel:

Ježíšova moc odpouštět hříchy a uzdravovat!

Lukáš 5,12-26
Download: Audio icon Lukáš 5,12-26