Efezským 6,17

Kazatel:

Moc Božího slova!

Efezským 6,17
Download: Audio icon Efezským 6,17