Židům 13,2

Židům 13,2

Věnuj se pohostinnosti, protože tě Bůh prokazuje velkou lásku!