Římanům 4,1-12

Římanům 4,1-12

Jak byli starozákonní věřící ospravedlněni?