Židům 13,2

Kazatel:

Věnuj se pohostinnosti, protože tě Bůh prokazuje velkou lásku!

Židům 13,2
Download: Audio icon Židům 13,2